Strom

Úsek Ergoterapie

Představuje nedílnou součást komplexní rehabilitace.

Doplňuje výsledný efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu, závislosti klienta na druhé osobě v rámci sebeobsluhy a pracovních aktivit.

Vlivem cílených ergoterapeutických postupů se snažíme ovlivnit rozsah pohybu pacienta při těchto činnostech:

Sebeobsluha

Je nácvikem omezených denních aktivit, které ovlivňují kvalitu života pacienta. Cílem terapie je snaha obnovit schopnost mobility na lůžku, přesunu z lůžka na židli atd., oblékání, základní hygieny, přípravy a přijímání jídla a další činnosti, které pacient dělá během dne. 

Testování kompenzačních pomůcek

Součástí terapie je vytipování vhodné kompenzační pomůcky, která do určité míry zmírní funkční deficit a překážky bariérového prostředí. 

Výcvik funkční schopnosti a mobility

Výcvik funkční schopnosti je základem individuální ergoterapie, která vychází z funkčního deficitu pacienta. Cílem této metody je nácvik a osvojení dovedností k maximálnímu obnovení funkce a mobility pacienta. Preferencí ergoterapeuta je terapie poruch funkcí horních končetin a výcvik gerontologických pacientů s výrazným pohybovým handicapem. Má nezastupitelnou roli při nácviku chůze a vertikalizace u pacientů po CMP.

Instruktáž a zácvik osoby blízké/doprovodu

Běžnou pracovní náplní je instruktáž a zácvik osoby blízké. Ergoterapeut předává informace o reziduálních schopnostech, způsobu chůze, přesunů, předvádí účel navržené kompenzace. Cílem instruktáže je snaha o usnadnění péče o klienta, udržení jeho schopností a kondice i po propuštění z léčebně rehabilitační péče. 

Hodnocení, testy

Využívá škálu testů, které zhodnotí stupeň postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby. Hodnocení je nedílným podkladem pro získání kompenzačních a technických pomůcek, které výrazně ovlivní kvalitu života postiženého jedince.

Pracovní terapie

Je forma skupinové ergoterapie, která se uskutečňuje v modelových pracovních podmínkách na venkovním pracovišti, kde se drobná motorika trénuje při pěstování a péči o rostliny na zvýšených záhonech v areálu parku RÚ. Nebo při práci, tematicky zaměřené dle ročních období ve cvičebně ergoterapeuta. Pacient si tak ověřuje své pracovní schopnosti, obratnost a vytrvalost při nenáročném pracovním zatížení. Hlavním cílem pracovního zatížení není jen finální výrobek, ale zhodnocení funkčního potenciálu klienta a jeho schopnost resocializace.

 

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.