Strom

Logopedie

Logopedická péče je jednou ze součástí komplexní rehabilitace.

Logopedická péče je jednou ze součástí komplexní rehabilitace, je zajišťována odbornými pracovníky v předatestační přípravě pod vedením klinického logopeda. Zaměřuje se na diagnostiku, terapii a prevenci narušené komunikační schopnosti u hospitalizovaných dospělých pacientů v postakutním i chronickém stádiu především neurologických a neurodegenerativních onemocnění.

Nejčastější diagnózy, kterými se logoped zabývá, jsou:

  • afázie (porucha porozumění a produkce řeči)
  • dysartrie (porucha motorické realizace řeči)
  • orální a verbální apraxie (porucha řízení naučených cílených pohybů)
  • dysfagie (porucha polykání)
  • poruchy hlasu
  • kognitivně-komunikační poruchy.

Logopedická péče je indikována lékařem, na základě vstupního logopedického vyšetření je navržen individuální plán terapie a počet terapeutických sezení. V závěru pobytu je realizováno výstupní logopedické vyšetření, kdy je zhodnocena dosavadní terapie a pacient je seznámen s dalšími možnostmi stimulace v domácím prostředí, pokračování v logopedické péči v místě bydliště.

Cílem logopedické péče je odstranit, zmírnit nebo kompenzovat komunikační deficit, podpořit maximální komunikační schopnost pacienta. Prognóza závisí na rozsahu poškození mozku, věku, včasnosti zahájení logopedické péče, motivaci a ochotě pacienta a jeho blízkých se aktivně účastnit na terapii.

V rámci terapie jsou využívány nové softwarové programy, Terapie orální pozice, prvky z konceptu Bazální stimulace, Myofunkční terapie a další standardní logopedické metody. Nedílnou součástí je i multioborová spolupráce v rámci zařízení.

 

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.