Strom

Informace k přijetí

Dle statutu Rehabilitačního ústavu (dále jen RÚ) léčíme klienty po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. 

Kontakt na příjmovou kancelář: +420-733 373 398

Přijímáme pacienty

 • Stavy po cévních mozkových příhodách (CMP) po odeznění akutního stádia,
 • po úrazech, amputacích končetin, operacích a dlouhodobé imobilizaci, 
 • poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu,
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách,
 • stavy po operacích na páteři (spondylochirurgické výkony),
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů.

Nástup: 8:00 - 10:00, vstup na pokoj je možný až po vydání přístupové karty

Odjezd: 8:00 - 9:00

K NÁSTUPU SI S SEBOU VEZMĚTE

 • Lékařské zprávy a zprávy z vyšetření, např.: RTG, CT a MR snímky nebo jejich popis, u pacientů v pooperační péči musí být ve zprávě uveden stupeň zatěžování. Přivezte s sebou i zprávy z vyšetření, které jste absolvovali po odeslání návrhu na léčebnou rehabilitační péči v odborné léčebně.
 • Pokud jste onkologický pacient je vhodné s sebou vzít kopii zprávy z poslední onkologické kontroly
 • nezbytné doklady: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení pracovní neschopnosti (pokud je pacient v PN již před nástupem).
 • 100,- Kč zálohu na klíč od pokoje

Pokud před nástupem nebo v průběhu léčení dojde u pacienta ke změně pojistného vztahu/pojišťovny a pacient se stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, je jeho povinností oznámit neprodleně tuto skutečnost na sekretariát Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Nutné vybavení

 • Domácí oblečení, pohodlný oděv na cvičení (trička, tepláky, legíny…)
 • 1x domácí obuv s pevnou patou a 1x obuv na rehabilitaci s pevnou patou
 • plavky, župan
 • osuška na vodoléčebné procedury
 • noční prádlo
 • toaletní potřeby, hygienické potřeby a ručníky
 • všechny léky, pravidelně a dlouhodobě užívané na celou dobu pobytu (4 týdny), v originálním balení
 • aktuální seznam užívaných léků ne starší 10 dnů s razítkem Vašeho praktického lékaře!
 • stomické a inkontinenční pomůcky na celou dobu pobytu
 • elastická obinadla nebo elastické punčochy, pokud je máte používat
 • ortopedické a protetické pomůcky: hole, berle, ortézy, protézy, vozík

Zákaz používání vlastních lůžkovin.

Upozornění: Nemáme dostatečnou kapacitu na uskladnění pro venkovní elektro-vozíky a skútry přímo v budovách Rehabilitačního ústavu, stává se, že vám musíme nabídnout venkovní prostory.

Pokud s sebou přivezete cenné předměty či větší obnos peněz, doporučujeme vám, uložit tyto věci bezplatně v trezoru RÚ.

Pokud nemůžete k léčebnému pobytu nastoupit, ihned nás prosím informujte!  Je to nezbytné, abychom mohli nabídnout léčbu dalším pacientům. Věříme, že léčebný pobyt u nás přispěje ke zlepšení vašeho zdravotního stavu a budete v našem rehabilitačním ústavu spokojeni. K usnadnění komunikace mezi RÚ a pacientem je nutné v návrhu vyplnit telefonní spojení na pacienta, nejlépe i na rodinu.

Zajištění přepravy pacientů a náhrady cestovních nákladů

vychází ze zákona č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) § 36

1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území ČR ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby (ZDS). Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní ZDS. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby. A to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

2) Přepravu podle odstavce 1) hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

 • je ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,
 • hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,
 • jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů ZDS, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území ČR přepravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.