Strom

Nejčastější dotazy

FAQ

Na základě ustanovení zákona č. 369/2011 Sb., který mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je s účinností od 1. 4. 2012 nově stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči. Návrh na léčebně rehabilitační péči může podat lékař registrujícího poskytovatele (praktický lékař) na doporučení ošetřujícího lékaře (specialisty - např.: ortoped, traumatolog, neurolog atd.) a ošetřující lékař při hospitalizaci, na formuláři zdravotní pojišťovny. Vyplněný návrh musí být nejprve zaslán ke schválení reviznímu lékaři příslušné pojišťovny a ten jej po schválení zašle do RÚ.

1. Musíte splnit indikace k přijetí. To znamená, že přijímáme pacienty:

 • stavy po cévních mozkových příhodách (CMP) po odeznění akutního stádia,
 • po úrazech, amputacích končetin, operacích a dlouhodobé imobilizaci, 
 • poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu,
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách,
 • stavy po operacích na páteři (spondylochirurgické výkony),
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů.

2. Musíte mít vystaven návrh na léčebný pobyt v rehabilitačním ústavu, viz dotaz výše.
3. Přijetí musí schválit náměstek léčebné péče RÚ a to s ohledem na možné kontraindikace k intenzivní rehabilitaci: tracheostomie, PEG, akutní infekce, přenosné nemoci, akutní onkologické onemocnění  a musí být pacient schopen aktivní spolupráce. U pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému musí být potvrzeno interním lékařem, že rehabilitační léčbu zvládnou.

Kontraindikacemi vodoléčebných procedur jsou: inkontinence, močové cévky, poruchy kožního krytu a stomie.

Schválené návrhy jsou zařazeny podle naléhavosti zdravotního stavu do databáze přijímací kanceláře, která vyzývá pacienty telefonicky a písemně k nástupu na léčení.
Po 2-3 týdnech od odeslání návrhu na zdravotní pojišťovnu je možné se telefonicky nebo emailem informovat v RÚ, na stav vyřízení Vaší žádosti.
Kontakty: tel: +420 733 373 398 přijímací kancelář nebo +420 465 544 206 recepce
               email: prijem@rehabilitacniustav.cz

Žádáme Vás o dodržováni času volání Vašich dotazů k přijetí do RÚ v pracovní dny od 12.30 – 15.30 hodin. V dopoledních hodinách probíhá přijetí pacientů a nemůžeme se Vám věnovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Je různá. Závisí na počtu žádostí k léčebné rehabilitaci v daný okamžik, na naléhavosti zdravotního stavu pacienta, na diagnóze pacienta a na volné kapacitě Rehabilitačního ústavu.

 • Lékařské zprávy a zprávy vyšetření, např.: RTG, CT a MR snímky nebo jejich popis, u pacientů v pooperační péči musí být ve zprávě uveden stupeň zatěžování. Přivezte s sebou i zprávy z vyšetření, které jste absolvovali po odeslání návrhu na léčebnou rehabilitační péči v odborné léčebně.
 • Pokud jste onkologický pacient vhodné s sebou vzít kopii zprávy  z poslední onkologické kontroly.
 • Nezbytné doklady: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení pracovní neschopnosti (pokud je pacient v PN již před nástupem).
 • Aktuální seznam užívaných léků ne starší 10 dnů s razítkem Vašeho praktického lékaře.
 • domácí oblečení, pohodlný oděv na cvičení (trička, tepláky, legíny…),
 • 1x domácí obuv s pevnou patou a 1x obuv na rehabilitaci s pevnou patou,
 • plavky, koupací čepici, župan,
 • noční prádlo,
 • toaletní potřeby, hygienické potřeby a ručníky,
 • všechny léky, pravidelně a dlouhodobě užívané na celou dobu pobytu (4 týdny), v originálním balení
 • aktuální seznam užívaných léků ne starší 10 dnů s razítkem Vašeho praktického lékaře,
 • stomické a inkontinenční pomůcky na celou dobu pobytu,
 • elastická obinadla nebo elastické punčochy, pokud je máte používat, 
 • ortopedické a protetické pomůcky: hole, berle, ortézy, protézy, vozík.

Nemáme kolárnu pro pacienty, ani kola nepůjčujeme. Upozorňujeme Vás, že nemáme dostatečnou kapacitu na uskladnění pro venkovní elektro-vozíky a skútry přímo v budovách Rehabilitačního ústavu, stává se, že Vám musíme nabídnout venkovní prostory.
Neberte si s sebou šperky, řetízky, a to z důvodů nebezpečí Vašeho úrazu a poškození zařízení vodoléčby.

Ne, pacient na standardním pokojí nic neplatí. Platí pouze v případě, že chce využít naše nadstandartní služby např.: nadstandardní pokoj, stravu, proceduru navíc atd. Všechny aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na našich webových stránkách.

Všechny aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na našich webových stránkách.

Vždy na začátku pobytu na recepci v pracovní dny v době od 12.30-14.00 hodin.

Dostavíte se na příjem do přijímací kanceláře/recepce mezi 8.00-10.00 hodinou dopoledne, která je v přízemí RÚ hned u vstupu do hlavní budovy po levé straně. Pak půjdete na lůžkové oddělení, kde Vás příjme ošetřující sestra a seznámí Vás s oddělením, běžným denním režimem, vnitřním řádem a ostatními předpisy v RÚ. Následně Vás příjme ošetřující lékař, který Vám stanoví individuální rehabilitační plán na celou dobu Vašeho pobytu v Rehabilitačním ústavu.

Ano, stravování začíná obědem a v den propuštění končí snídaní.

Ne, máme pokoje dvoulůžkové, třílůžkové a nadstandardní pokoje, které můžeme využít jako jednolůžkové. 

Ano, u všech jsou toalety a sprchy, někde jsou společné pro dva pokoje. 

Lze si vybrat nadstandardní pokoj, ale ne vždy je pokoj ihned volný. Nelze si vybrat pokoj standardní, ani nelze rezervovat konkrétní pokoj předem.

Ano, pokud je volná kapacita a jsou splněny indikace k přijetí pro obě osoby. Doporučuje vám si přečíst odpověď na dotaz jaké jsou podmínky přijetí.

Kontaktujeme Vás telefonicky, pokud se s Vámi nemůžeme spojit, posíláme podklady poštou. Proto je vhodné do návrhu napsat telefonní číslo. Po domluvě s Vámi Vám budeme zasílat na email nebo poštou podmínky k přijetí a nejčastější dotazy pacientů.

Vycházky jsou povoleny denně s návratem na lůžkové oddělení do 21.00 hodin. Mimořádnou propustku povoluje ošetřující lékař na základě schválení náměstka léčebné péče výjimečně, pouze v závažném případě (např.: svatba, pohřeb, pracovní pohovor).

Ano, procedury k rozšíření komplexní rehabilitační péče je možné si dokoupit, ale dle aktuální kapacity a po konzultaci s ošetřujícím lékařem pro možné kontraindikace a výskyt nežádoucích účinků.

Návštěvy jsou povoleny denně od 8:00 do 20:00, je možné navštěvovat pacienty i na pokojích bez omezení. Pokud je ale pacient v klidovém režimu, je v jeho zájmu, aby se návštěva nekonala.

Vycházky denních pacientů jsou možné v rámci Brandýsy nad Orlicí, denně od 8:00 do 21:00, doporučujeme je využívat v odpoledních hodinách po ukončení všech procedur.

Propustky jsou zakázány, povoluje je pouze v indikovaných / závažných  případech ošetřující lékař a to na základě posouzení zdravotního stavu pacienta.

Spojení do RÚ je vlakem, ze směru od Pardubic nebo ze směru od České Třebové. Automobilem po silnici z Ústí nad Orlicí – Orlické podhůří Dobrá voda – Rviště – Perná - Brandýs nad Orlicí. RÚ je až na konci města, projedete stále rovně a na kruhovém objezdu na výjezdu z města nás po pravé straně již uvidíte nebo ze směru Choceň – Mostek - Brandýs nad Orlicí, jsme hned na levé straně pod kopcem ze směru Choceň.

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.