Strom

Whistleblowing

Informace ke směrnici

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v budově Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, na sekretariátě. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  2. písemně na adresu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně odevzdáním obálky na recepci RÚ s označením „Whistleblowing“,
  3. telefonicky na telefonním čísle 465 544 207 (recepce) a požádejte o přepojení na sekretariát, 
  4. elektronicky na e-mailové adrese holeckova@rehabilitacniustav.cz.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí jsou Ing. Zuzana Holečková, náměstkyně ošetřovatelské péče a manažer kvality a Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
a)    má znaky trestného činu,
b)    má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)    porušuje zákon, nebo
d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.“

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.