Strom

Řízení kvality

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí prošel v roce 2006 prvním auditem

Spojené akreditační komise České republiky a získal certifikát o akreditaci. V roce 2024 opětovně se nám podařilo tuto akreditaci obhájit. Akreditační certifikát SAK ČR je dokladem o kontinuálním poskytování kvalitní péče a zárukou bezpečí pacientů i zaměstnanců. Akreditační požadavky vyžadují od personálu zdravotnického zařízení aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností. Pro udělení reakreditace je nutné naplňovat stále se zvyšující požadavky akreditačních standardů řízení kvality, managementu, standardů diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance a standardy protiepidemických opatření. Pravidelná tříletá obhajoba akreditačního certifikátu je dlouhodobým výsledkem a úsilím týmové práce, na kterém se podílejí všichni zaměstnanci.
Certifikát SAK ke stažení níže.

Rada kvality

Ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí jmenovala tým TQM (total quality management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování nastaveného programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřen manažer kvality.

Jmenovaní členové jsou k tomuto účelu řádně školeny, v případě zdravotnických pracovníků s certifikací auditora. Tito členové jsou ředitelkou pověření provádět interní auditní činnost.

Indikátory kvality

RÚ má zaveden proces sledování indikátorů kvality, monitorující rizikové činnosti, spojené s poskytováním zdravotní péče. Jejich výskyt je pravidelně analyzován, sledují se dlouhodobé trendy s cílem efektivně monitorovat a zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb.

Indikátory kvality

 • nežádoucí události
 • pády pacientů
 • pracovní úrazy
 • sledování teploty jídla před podáním pacientům na odd.
 • DIERS
 • spokojenost pacientů
 • spokojenost zaměstnanců
 • kvalita bazénové vody, vlhkost vzduchu a teplota vzduchu
 • stížnosti/poděkování

Auditní činnost

V souvislosti se zvyšováním kvality a bezpečí poskytovaných služeb probíhá v RÚ pravidelná auditní činnost, která se zaměřuje především na rizikové oblasti, jako jsou neodkladná péče, nakládání s léčivy, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování standardizovaných a hygienických postupů, bezpečnostní audity atd. Auditní činnost je plánována manažerem kvality vždy na období 1 roku.

Resortní bezpečnostní cíle (RBC)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle v oblasti kvality a bezpečí. Jedná se o opatření, která mají vést k zajištění vyšší bezpečnosti i kvalitě poskytovaných zdravotních služeb.

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí naplňuje Resortní bezpečnostní cíle a snižuje tak rizika při poskytování zdravotní péče.

 • Bezpečná identifikace pacientů.
 • Bezpečnost při používání rizikových léčiv.
 • Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech.
 • Prevence pádů pacientů.
 • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.
 • Bezpečná komunikace.
 • Bezpečné předávání pacientů.
 • Prevence vzniku dekubitů.

Foto

Asistentka

Lenka Jarošová

+420 465 544 206

jarosova@rehabilitacniustav.cz

 

Certifikáty

dokumenty ke stažení

Certifikát SAK 2024 [pdf]

stáhnout

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.