Strom

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 02 03/2024

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí příspěvková organizace Pardubického kraje jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„Zhotovení klimatizace v budově Jiřička“

Veškerá potřebná dokumentace

příloha č.1 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů [doc]

stáhnout

příloha č.2 Smlouva o dílo VZOR [doc]

stáhnout

Příloha č.3 Výkaz výměr [xls]

stáhnout

Příloha č.4.1 Projektová dokumentace desky [pdf]

stáhnout

Příloha č.4.2 Projektová dokumentace desky technická zpráva [pdf]

stáhnout

Příloha č.4.3 Projektová dokumentace technická zpráva [pdf]

stáhnout

Příloha č.4.4 Projektová dokumentace výkresová dokumentace [pdf]

stáhnout

Výzva k podání nabídky [doc]

stáhnout

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.