Strom

aktuálně

05

května

Příjmy pacientů

Provoz Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

Vážené pacientky, vážení pacienti,

z rozhodnutí MZČR ze dne 25. března 2020 Č.j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN je od 25. 3. 2020 obnoven plný provoz odborných léčebných ústavů, kam také patříme. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí přijímá pacienty k aktivní léčbě.   
Rehabilitační ústav patří mezi zdravotnická zařízení, nemocničního charakteru, nejsme lázně, jak nás mnozí špatně nazýváte. Jsme příspěvková organizace a našim zřizovatelem je Pardubický kraj. Vláda vyhlásila, a následně prodloužila do 17.5.2020 nouzový stav. Je zrušen volný pohyb osob. Tzn., že pacienti mohou na vycházku. Stále platí od 10.3.2020 zákaz vstupu návštěv do areálu a budovy a pacienti nesmí na propustky. Tyto zákazy můžeme rozvolňovat pouze na základě nařízení MZČR. 

Jsme si vědomi omezení, ale věříme, že to není důvod se neléčit a zhoršovat Vaše obtíže. Také Vás musím upozornit, že se nám návrhy hromadí a nemáme kapacitu Vás všechny v druhé polovině roku přijmout. 

Vzhledem k příznivému vývoji situace v celé ČR, v počtu nakažených COVID-19 je Rehabilitační ústav připraven na plný provoz. 

Na základě rozhodnutí KHS Pardubice, přijímáme všechny pacienty se schváleným návrhem od ZP z domácího prostředí, kteří mají s sebou v den nástupu negativní test na koronavirus, který nesmí být starší 3 dnů. Vyšetření si zajistěte u vašeho praktického lékaře. Pacienti v den přijetí nesmí mít příznaky respiračního onemocnění a nemají nařízenou karanténu. Tyto údaje zjišťujeme telefonicky z příjmové kanceláře, ještě před nástupem na hospitalizaci a znova vždy při nástupu. 

Přijímáme překlady pacientů z jiných zdravotnických zařízení, kteří mají negativní výsledek testu na COVID-19, který nesmí být starší 2 dnů. 

Všem pacientům je při přijetí měřena tělesná teplota a jsou vyšetřeni lékařem, zda nemají příznaky respirační nemoci. Platí nařízení pro všechny pacienty nosit v RÚ roušky. Během pobytu je pacientům měřena tělesná teplota 2x denně. 
Máme dostatečnou zásobu roušek pro pacienty. Všechny pacienty při propuštění vybavujeme rouškou i na cestu domů.

Zaměstnanci rehabilitačního ústavu jsou pod přísnou kontrolou. Pravidelně testujeme zaměstnance na COVID-19. Hlásí rizikové kontakty a následně zůstávají ve 14denní karanténě, nebo do negativního odběru na COVID-19. Pak se teprve vrací do práce. Před nástupem do práce je všem zaměstnancům měřena tělesná teplota a povinně nosí jednorázové roušky nebo bavlněné roušky. Bavlněné roušky si sami pereme, vyváříme, žehlíme a skladujeme. 
Zásobování RÚ probíhá bezkontaktně, za dodržených hygienických opatření. 

Máme dostatečné zásoby osobních ochranných pomůcek pro personál, včetně rukavic, respirátorů, ochranných brýlí, plášťů, štítů a dezinfekce. 

Všichni zaměstnanci RÚ pracují na maximum, abychom chránili zdraví pacientů i zaměstnanců. 

Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda