Strom

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo 02 013/2023

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí příspěvková organizace Pardubického kraje jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb, o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: 

„Nákup polohovacích vertikalizačních lehátek“

Veškerá potřebná dokumentace

Výzva k VZ [pdf]

stáhnout

Příloha č. 1 Vzor kupní smlouvy [doc]

stáhnout

Příloha č. 2 Specifikace [xlsx]

stáhnout

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů [doc]

stáhnout

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o střetu zájmu [doc]

stáhnout

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.