Podmínky přijetí

Naše zdravotnické zařízení má celorepublikovou působnost. Poskytujeme komplexní rehabilitační péči. Pacient je objednán k přijetí na základě návrhu, který podá lékař registrujícího poskytovatele (praktický lékař) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na formuláři příslušné zdravotní pojišťovny - „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“, zpravidla na doporučení odborného lékaře. Tento návrh potvrzuje revizní lékař Krajského pracoviště dle místní příslušnosti. Schválený návrh musí splňovat naše podmínky přijetí k hospitalizaci a pak může být schválen primářkou rehabilitačního ústavu. Pacientovi bude sdělen případný termín nástupu k hospitalizaci poštou nebo telefonicky, proto uvítáme uvedení telefonního čísla, na kterém můžeme pacienta kontaktovat. Po 2 - 3 týdnech od odeslání návrhu na zdravotní pojišťovnu je možné se telefonicky informovat na stav vyřízení žádosti. Možnost přímého překladu z lůžka na lůžko je po domluvě. Nástupní a propouštěcí den je zpravidla úterý a středa. Standardní doba hospitalizace je 4 týdny.

Podmínky pro přijetí do našeho zařízení:

 • stabilizovaný celkový stav - bez akutních infekcí, pacient musí být po interní stránce schopen rehabilitace (u rizikových pacientů doporučujeme interní vyšetření)
 • klidná operační rána (není-li domluveno jinak)
 • u pacientů v pooperační péči nutno uvést stupeň zatěžování
 • s sebou si přineste nejnovější zprávy z vyšetření, která jste podstoupili (RTG, CT a především MR snímky nebo jejich popis)
 • kontraindikací u vodoléčebných procedur je inkontinence, močové cévky a kožní defekty (např. proleženiny) apod.
 • léky, pravidelně dlouhodobě užívané - na celou dobu pobytu
 • ortopedické a protetické pomůcky - berle, ortézy apod.
 • alespoň částečná soběstačnost při běžných denních úkonech

Nezbytné doklady:

 • občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
 • potvrzení pracovní neschopnosti (pokud je pacient v PN již před nástupem)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v důsledku novely zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dochází od 1. 4. 2012 ke změně podmínek přijetí pacientů k léčebně rehabilitační péči. 
Dle ustanovení § 33 odst. 1 výše citovaného zákona je „léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrující poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.“
 

Formulář "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" ke stažení zde.

Pokud před nástupem nebo v průběhu léčení dojde u pacienta ke změně pojistného vztahu a pacient se stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost na sekretariát Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí před nástupem na rehabilitační léčbu.

 

Ostatní:

 • domácí oblečení, oděv na cvičení
 • obuv domácí i na rehabilitaci s pevnou patou
 • plavky, koupací čepici, župan
 • noční prádlo
 • toaletní potřeby, ručníky

V případě, že chcete využívat bezplatné připojení k internetu na hlavní budově, je nutné si s sebou přivézt kabel k notebooku.

Pokud mají s sebou pacienti cenné předměty či větší částky peněz, doporučujeme tyto věci bezplatně uložit do trezoru v účtárně RÚ.

Kontakt pro objednání pacientů k lůžkové rehabilitaci:

objednávání pacientů: Bc. S. Veselá
mobil: +420 733 373 398

e-mail: prijem@rehabilitacniustav.cz
recepce tel.: +420 465 544 206 – 7, fax: +420 465 544 030

Pokud objednaný pacient nebude moci k léčebnému pobytu nastoupit, ihned nás prosím informujte! Budeme tak moci poskytnout léčbu dalším pacientům.

Věříme, že léčebný pobyt u nás přispěje ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů, a že budou v našem rehabilitačním ústavu spokojeni.

Zavolejte nám.

+420 465 544 207