Často kladené otázky pacientů

Jak mohu být přijata k léčebně-rehabilitační péči?

"K hospitalizaci můžete být přijata na základě návrhu, který podá praktický lékař , zpravidla na doporučení odborného lékaře, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na formuláři příslušné zdravotní pojišťovny - „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“. Zdravotnický personál předem telefonicky zajistí pacientovi lůžko v případě předkladu pacienta z nemocnice. Tento návrh potvrzuje v obou případech revizní lékař Krajského pracoviště zdravotní pojišťovny dle místní příslušnosti. Pokud Vám revizní lékař návrh schválí, léčba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou."

 

Často mě bolí bederní páteř, poradíte co s tím?

"Při bolestech bederní páteře je nutné pacienta nejdříve řádně vyšetřit, stanovit diagnózu a vhodnou terapii. Je také nutné vyloučit jinou příčinu než problémy s pohybovým ústrojím. Můžete zkusit, pokud bolesti nejsou výrazné, preventivní cvičení s naší metodou INFINITY nebo náš kurz pro laickou veřejnost, který pořádáme přímo u nás v Brandýse nad Orlicí."

 

Prosím, jak zabránit opakování problému"zamrzlé rameno"?

"Tento problém je také potřeba řádně vyšetřit. Problém nemusí být jen v oblasti ramenních kloubů. Pacientů s touto diagnózou máme v ambulantní i lůžkové rehabilitační péči hodně. Ráda Vás vyšetřím v ambulanci. Objednat se můžete na telefonním čísle 465 544 031."

 

Nemohu téměř ležet ani spát. Jakmile si lehnu začne mě bolet krční páteř, od toho hlava a spánek je velmi přerušovaný a mělký. Všechna vyšetření (rentgen, CT, magnetická rezonance) negativní, verdikt lékařů zní: problémy s krční páteří ze sedavého zaměstnání. Pravidelně cvičím, absolvovala jsem několik rehabilitací, vyměnila matraci, zdravotních polštářů vyzkoušela bezpočet a výsledek stále žádný. Dá se stav ještě zlepšit nebo změnit?

"Nejprve je třeba pečlivě stanovit diagnózu a zvolit vhodnou rehabilitační léčbu, která bude řešit Váš problém. Můžete nejdříve zkusit navštívit kurz INFINITY method pro laickou veřejnost, kde se naučíte základní cviky."

 

Můj problém v 65 létech je, že na úrovniL3/L4 bulging disku, arthrosa intervert.skl., hraniční šíře páteřního kanálu, Schmorlova nodulace pod horní krycí plochou obratle L4.na úrovniL4/L5 patrná pseudospondylolisthesa L4 s ventrálním posunem 4 mm.bulging disku, arthrosa intervert.skl., v minulosti popisovaná kalcifikovaná synoviální cystička intervertebrálního skloubení vlevo na CT v roce 2007/v dif.dg/ je dnes v regresi, resp.nahrazena osteofytickými změnami intervert.kloubu.Stenosa páteřního kanálu v úr.L4/L5 asi 60mm square.Na úrovni L5/S1 jen arthrosa intervert.skl.a SIK.Můžete prosím poradit co s tím?

"S Vaší diagnózou bych Vám doporučila hospitalizaci v našem rehabilitačním ústavu. Možností jak se k nám dostat je doporučení odborného lékaře, na základě kterého Vám praktický lékař vyplní "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" a ten zašle ke schválení reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud Vám bude návrh schválen léčba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou."

 

Už asi dva roky mně soustavně bolí kyčelní kloub. Navštěvoval jsem kvůli tomu už dva různé ortopedy, kteří po vyhodnocení rentgenových snímků a dalších vyšetření konstatovali, že kloub je v pořádku. Vždy mi jen předepsali nějaký krém nebo aplikovali injekci proti bolesti. Je mi 26 let a mám sedavé zaměstnání. Snažím se hodně sportovat, ale bolest kloubu mě v tom omezuje. Prosím Vás o radu, jaký postup bych měl zvolit? Co může být příčinou té bolesti?

"Pokud Vás bolí oblast kyčelního kloubu, neznamená že ortopedické a rentgenové vyšetření je negativní. Problém může být ve funkci kyčelního kloubu i celého pohybového ústrojí - svaly, vazivové tkáně, ... - což nejde na RTG snímku zjistit. Nutné je podstoupit odborné vyšetření a stanovit konečnou diagnózu."

 

Existuje dnes ještě něco jako nápravný tělocvik? Dcera má špatné držení těla a lékařka nám dla na cvičení broźuru, ale podle ní nikdy nepoznám, jestli to dělá správně.

"Bohužel nápravný tělocvik ve školách, pokud vím, není povinné učit, což je velká škoda. Správný nácvik, předvedení a kontrola správného rehabilitačního cvičení musí být provedeny nejprve s fyzioterapeutem. Vhodné je nejdříve absolvovat rehabilitační vyšetření u lékaře a následně rehabilitační terapii, včetně korekce správného provádění cviků a rehabilitace, poté můžete cviky provádět sami doma. Eventuelně je možné navštívit náš kurz metody INFINITY pro laickou veřejnost."

Jak doporučit pacienta k ústavní rehabilitační péči v odborné léčebně?

"Dle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je „léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrující poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.“
 

Na jakou adresu poslat vyplněný "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně"?

"Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" podává praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na adresu krajského pracoviště dané zdravotní pojišťovny. Adresy Krajských pracovišť pro správu lázeňské a ozdravenské agendy VZP ČR, na které je třeba zaslat "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" ke schválení reviznímu lékaři, můžete najít zde.

Jaký způsobem lze podávat připomínky, či stížnosti?

Pokud je pacient nespokojen s určitou službou či jevem v našem zařízení, může v souladu se zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, podat stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb.

Písemné stížnosti – přijímá a eviduje vedoucí sekretariátu. Řešením stížnosti pověří ředitelka rehabilitačního ústavu odpovědnou osobu, která provede šetření. Pověřená osoba na základě rozhodnutí ředitelky rehabilitačního ústavu vyhotoví písemnou odpověď stěžovateli, která musí být odeslána do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti.

Ústní stížnosti – přijímá každý vedoucí zaměstnanec.

Vyřizování stížností

Zavolejte nám.

+420 465 544 207