Choroby metabolické

 • komplikace kloubní a nervové při onemocnění cukrovkou, dnou apod.
 • osteoporóza, KRBS apod.

Terapie

Léčebná rehabilitace

Individuální léčebná rehabilitace (ILR)

 • mobilizační techniky
 • techniky měkkých tkání
 • reflexní masáže včetně reflexologie plosky nohy
 • metody: INFINITY method, Kabat, Bobath, Mc Kenzie, Brügger, Mojžíšová, Vojta, Brunkov, Friemann, posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 • CS terapie
 • S-E-T koncept TerapiMaster

Skupinová léčebná rehabilitace

 • v bazénu
 • ve velké tělocvičně
 • relaxační skupina

Ergoterapie

 • individuální
 • skupinová

Masáže klasické

 • celkové
 • částečné

Fyzikální terapie

 • všechny typy proudů (TENS, DD proudy, Träbertovy proudy, interferenční proudy, středofrekvenční proudy, galvanoterapie, …
 • pulsní magnetické pole
 • laseroterapie
 • ultrazvuk
 • elektrogymnastika, elektrostimulace
 • Rebox
 • bioptronová lampa
 • pneuven

Vodoléčba

 • podvodní masáže
 • celotělové vířivé koupele
 • vířivé koupele horních a dolních končetin
 • perličkové koupele
 • přísadové koupele
 • čtyřkomorová galvanická lázeň

Ostatní

 • motodlaha
 • léčebná inhalace
 • plynové injekce
 • rašelinové zábaly
 • manuální lymfodrenáže

Zavolejte nám.

+420 465 544 207