Informace z RÚ a Brandýská sympózia

Informace z RÚ, Brandýské sympózium

Rok 2018

Dne 5. 12. 2018 jsme se sešli při příležitosti - Uvedení rehabilitačního bazénu do provozu po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Bazén byl slavnostně otevřen za účasti JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje a Ing. Ladislava Valtra, MBA.

 

 

Ve dnech 20. 9. - 21. 9. 2018 proběhla již tradiční akce v podobě Brandýského sympózia, tentokrát s číslovou XII. Do Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí se tak jako každý rok sjeli přední odborníci nejen z českých zemí. Letošním tématem jejich setkání byla Rehabilitační, konzervativní a operační léčba ramene. Účastnili se i přední odborníci na tuto problematiku. Jmenovat můžeme např. prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. či  prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.

 

Dne 27. 6. 2018 se konala oslava k příležitosti 120. výročí od založení Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Slavnostní akt proběhl v prostorech Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. Oslav se účastnil i hejtman Pardubického kraje pan JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ti spolu s paní ředitelkou pronesli na úvod slavnostní projevy, na které navazoval koncert vážné hudby. Dále proběhla prezentace shrnující historii ústavu. Vyvrcholením akce byl slavnostní přípitek následovaný pohoštěním hostů.

 

Ve dnech od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 bude probíhat v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí rekonstrukce vodoléčby. Z tohoto důvodu budou některé procedury přesunuty či nahrazeny. Omlouváme se Vám za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Dne 14. 5. 2018 si pacienti a zaměstnanci Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí vyzkoušeli naživo opravdový zásah hasičů. Probíhalo zde totiž požární cvičení, do kterého bylo zapojeno přes 5 požárních jednotek. Celé cvičení začínalo rychlým zásahem zdravotních sester a následnou evakuací pacientů. Na jejich práci navázaly postupně přijíždějící jednotky hasičských záchranných sborů.

Rok 2017

Výroční zpráva 2017 k nahlédnutí zde

Koncem roku 2017 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí reakreditační řízení Spojenou akreditační komisí, o.p.s. Výsledkem bylo opětovné získání certifikátu kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb.

Tento rok proběhl tradičně již XI. ročník Brandýského sympózia ve dnech 21. - 22. 9. 2017, tentokrát na téma Rehabilitační, konzervativní a operační léčba ruky. Součástí sympózia byla i sesterská sekce na téma Rehabilitace a ošetřovatelská péče.

Odbornými garanty letošního ročníku byli prof. Pavel Kolář, prof. Marcela Lippertová-Grünerová.

Těšíme se na Vaši účast i v příštím roce.
 

Nový rehabilitační bazén

10. května 2017 byl spuštěn zkušební provoz nového rehabilitačního bazénu. V bazénu je také velkokapacitní akvárium s Cichlidami papouščími. 

Inovační kurz myoskeletální medicíny pro lékaře
Určení: pro lékaře, absolventy kurzu manuální medicíny před rokem 2004
Náplň: Povinný inovační kurz pro absolventy kurz myoskeletální mediciny před 1. 1. 2004, dle doporučení Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP

Odborní garanti: MUDr. Milena Horinová, MUDr. Jana Borková
Místo konání: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Termín kurzu: 13. – 14. 5. 2017
Začátek kurzu: 9:30 hodin
Cena kurzu: 5.000,- Kč vč. DPH
Přihlášky zasílejte na adresu sekretariat@rehabilitacniustav.cz
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Budova Jiřička – Žerotínova 98, Brandýs nad Orlicí
Cena za ubytování: 450 Kč/osobu/noc
Možnost zajištění stravování za cenu:
oběd 13. 5.: 112,- Kč, večeře 13. 5.: 72,-Kč, snídaně 14. 5.: 45,-Kč, oběd 14. 5.: 112,-Kč
Tel.: 465 544 031

Platby je třeba uhradit minimálně 14 dní předem. Pro vystavení faktury zašlete prosím Vaše fakturační údaje.

Rok 2016

Výroční zpráva 2016 k nahlédnutí zde.

V letošním roce se bude konat jubilejní X. ročník Brandýského sympózia ve dnech 6. - 7. 10. 2016, tentokrát na téma Onemocnění páteře - Rehabilitační, konzervativní a operační léčba. Sesterská sekce má téma Ošetřovatelství a následná péče, Akreditační proces.

Se svými přednáškami vystoupí například prof. Kolář, prof. Lippertová-Grünerová, prof. Štětkářová, prof. Štulík, prof. Kadaňka, prof. Bednařík a mnoho dalších.

Bližší informace, finální program a on-line přihlašování naleznete na stránkách Ortopedického centra www.ortopedicke-centrum.cz 

Těšíme se na Vaši účast

 

Prezident Ruské asociace rehabilitační medicíny Arseniy Trukhanov (vpravo), se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

V pátek dne 29. 1. 2016 navštívil rehabilitační ústav hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Tématem jeho návštěvy byla především pokračující výstavba nového rehabilitačního bazénu.Pan hejtam si detailně prohlédl plány a vizualizaci budovaného bazénu, který výrazně zlepší služby poskytované v našem rehabilitačním ústavu.

Stavba nového bazénu je navržena jako jednopodlažní objekt, připojený k přístavbě traktu budovy a částečně zapuštěný do terénu se zelenou střechou, propojující areál ústavu s parkem. Objekt bude zahrnovat bazénovou halu s rehabilitačním bazénem 8,1 krát 9,1 metru, příslušenství (toalety, šatny, sprchy) a technické zázemí (úprava bazénové vody, vzduchotechnika). V bazénu bude kromě masážních trysek a chrličů vody také protiproud. Místo stávajícího bazénu bude umístěna vířivá vana, Kneippova lázeň, ale také parní lázeň. Letos v lednu začaly výkopové práce.

Rok 2015

Výroční zpráva 2015 k nahlédnutí zde.

Vážení pacienti,
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bude přes vánoční svátky od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016 uzavřen. Opět se na Vás těšíme v novém roce od 4. 1. 2016.

Přejem všem krásné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku.

 

V úterý dne 6. 10. 2015 převzala paní primářka MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D. ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí medaili policejního prezidenta za záchranu života policisty. Čestnou medaili paní primářka obdržela jako poděkování generála Tomáše Tuhého za pohotový lékařský zásah, který zachránil život policisty dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pana kpt. Pavla Hajdú při přípravě návštěvy prezidenta republiky a najíždění plánované trasy. U předání byl přítomen i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D..

V letošním roce se konal již IX. ročník Brandýského sympózia ve dnech 1. - 2. 10. 2015, tentokrát na téma Léčebná rehabilitace u dětských onemocnění. Sesterská sekce měla téma Rehabilitační ošetřovatelství, Komplikace v ošetřovatelské péči.

Jako přednášející přijeli například prof. Kolář, prof. Lippertová-Grünerová, doc. Tošnerová, doc. Marešová, doc. Kálal, PhDr. Gawlik  a mnoho dalších.

Děkujeme všem za účast.

Ve 22. ročníku soutěže Manažer roku, jehož výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 23. dubna na pražském Žofíně, uspěla také primářka a ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová. Ta zvítězila v oblasti Manažer roku 2014 za oblast zdravotnictví a sociální služby.

Ve středu dne 14. ledna 2015 navštívil Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí prezident České republiky Miloš Zeman v rámci své plánované návštěvy Pardubického kraje. Jeho návštěva byla zakončena právě v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, kde proběhlo setkání se zaměstnanci a pacienty ústavu a také závěrečná tisková konference.

Na základě akreditačního šetření auditorů společnosti Spojená akreditační komise, o. p. s, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 9. prosince 2014, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí úspěšně obhájil Certifikát o udělení akreditace a získal tento certifikát kvality poskytované péče na další tři roky.

Rok 2014

Výroční zpráva 2014 k nahlédnutí zde.

Vážení pacienti,
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bude přes vánoční svátky od 20. 12. 2014 do 4. 1. 2015 uzavřen. Opět se na Vás těšíme v novém roce od 5. 1. 2015.

Přejem všem krásné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku.

V letošním roce se konal již VIII. ročník Brandýského sympózia ve dnech 18. - 19. 9. 2014, tentokrát na téma Bránice, dno ústní, dno pánevní a jejich vztahy i interním poruchám a k pohybovému systému. Sesterská sekce měla téma Ošetřovatelství v sesterské praxi, Specifické aspekty péče při práci středního zdravotnického personálu.

Jako přednášející přijeli například prof. Kolář, prof. Lippert-Grüner, prof. Dostálová, doc. Otčenášek, doc. Foltán a další.

Veškeré informace  jsou dostupné na adrese:

http://www.ortopedicke-centrum.cz/?page=2  

Rok 2013

Výroční zpráva 2013 k nahlédnutí zde.

Letos se konal již VII. ročník Brandýského sympózia. Tématem tohoto kongresu pro letošní rok bylo "Bolest a pohybový aparát". Nově byla v programu také sesterská část, která navíc zahrnovala téma "Varia". Sympózium bylo určeno především lékařům z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, neurochirurgie, neurologie, algeziologie, revmatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, střednímu zdravotnickému personálu a studentům. Datum konání sympózia bylo tentokrát 26. 9. - 27. 9. 2013. Obdornými garanty letošního ročníku se stali Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. a Mgr. Martina Šochmanová, MBA.

Finální program lékařské sekce si můžete prohlédnout zde.

Dne 5. 6. 2013 se konala slavnostní otevření nového PARKPAVILONU. Výstavbou PARKPAVILONU tak byla úplně dokončena poslední etapa kompletní rozsáhlé rekonstrukce budovy rehabilitačního ústavu, která započala již v roce 2000 a postupně pokračovala až do roku 2005, kdy byla naplánována komplexní rekonstrukce budovy a která byla nyní dokončena. Slavnostní akce se konala za účasti hejtmana Martina Netolického, jeho 1. náměstka Romana Línka a radní Ludmily Navrátilové. Více se můžete dozvědět zde.

Dne 16. 1. 2013 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí slavnostní otevření ukončení předposlední etapy rekonstrukce Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí v části hlavní, památkově chráněné budovy.  Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman Martin Netolický spolu s náměstkem Romanem Línkem. Článek o jejich návštěvě najdete zde.

Rok 2012

Výroční zpráva 2012 k nahlédnutí zde.

Ve dnech 13. – 14.9. 2012 se v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí uskutečnilo již
VI. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma: Neurorehabilitace u neurologických i ortopedických onemocnění.
Odborní garanti:
Doc. Dr. med. Marcela Lippertová-Grünerová - ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. - primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
Organizační sekretář: 
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA – ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Podrobnější informace naleznete zde.

Ve středu 12. 9. 2012 proběhla  v rehabilitačním ústavu přednáška v rámci vzdělávacích aktivit  na téma:

OPERACE VELKÝCH KLOUBŮ DOLNÍ KONČETINY A JEJICH NÁSLEDNÁ REHABILITACE – NOVÉ TRENDY 

12. 9. 2012 (16.00 – 18.40) 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 
(Lázeňská 58)

Více informací zde.

Ve středu 6. 3. 2012 přijeli do našehu rehabilitačního ústavu hejtman Radko Martínek a radní pro zdravotnictví Martin Netolický, starostové měst a obcí a další hosté. Pozvala je ředitelka a primářka Michaela Tomanová, aby je seznámila s rozvojem Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, který po náročném opakovaném šetření obhájil certifikát kvality Spojené akreditační komise (SAK), a seznámila je s nejbližšími plány. Certifikát kvality získal ústav jako první zdravotnická organizace Pardubického kraje v roce 2006.
Celý článek a foto naleznete zde.

Rok 2011

Výroční zpráva 2011 k nahlédnutí zde.

Ve dnech 15. – 16.9. 2011 se v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí uskutečnilo
V. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma: Léčba revmatologických onemocnění, rehabilitace a revmatochirurgie.
Odborný garant:
doc. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D. – přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK FN Motol, Praha, Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSC. – ředitel Revmatologického ústavu, Praha
Organizační sekretář: 
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA – ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.
Podrobnější informace zde

Rok 2010

Ve dnech 9. – 10. 9. 2010 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
IV. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma: 
Onemocnění páteře – rehabilitační, konzervativní a operační léčba.
Podrobnější informace zde

Rok 2009

Ve dnech 10. – 11. 9. 2009 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
III. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma: 
Onemocnění kolena a nohy.
Podrobnější informace zde

Rok 2008

Ve dnech 11. – 12. 9. 2008 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
II. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma: 
Onemocnění ruky a kyčle.
Podrobnější informace zde

Dne 17. 12. 2008 se konala v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí oslava u příležitosti 110 let od založení ústavu.

Rok 2007

V měsíci červnu se konala slavnostní akce k příležitosti otevření nadstandardních pokojů a udělení akreditace.
Článek a fotografie: zde

Ve dnech 7.- 8. 9. 2007 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
I. Brandýské sympózium s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie na téma : 
Onemocnění páteře a ramenního kloubu.
Podrobnější informace zde

Dne 22. 9. 2007 proběhla v našem Rehabilitačním ústavu odborná konference Akreditace zdravotnických zařízení.

Přednášky ke stažení: 
Marx-Dokumentace.pdf
Marx-Léky.pdf
Mašková-chyby-oš-péče.pdf
Pavelková-Gutová-oš-proces.pdf
Šustek-vyhl-385.pdf
Vlček-Lidské-zdroje.pdf

V lednu interiér ústavu obohatilo nové akvárium s Cichlidami, které jsou původem z afrického jezera Malawi.

Rok 2006

Na přelomu března a dubna rehabilitoval v našem ústavu známý herec pan Jiří Krytinář.

Dne 20. 6. 2006 byl slavnostně uveden do provozu nový systém protipožárního zabezpečení budovy ústavu.

V září byl v našem ústavu zahájen proces zvyšování kvality poskytované péče – vypracování standardů a získání akreditace Spojené akreditační komise ČR.
www.sakcr.cz

V měsíci listopadu přednášel v Rehabilitačním ústavu doc. PaeDr.Pavel Kolář, Ph.D., přednosta kliniky rehabilitace FN Motol.

Rok 2005

Dne 17. 6. 2005 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované přední části areálu Rehabilitačního ústavu .

Zavolejte nám.

+420 465 544 207